Algemene voorwaarden van Neitraco Induflex bv

De condities welke van toepassing zijn voor de uitzendkrachten vastgelegd in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht gedurende het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van Neitraco Induflex bv, en opdrachtgever komt tot stand door middel van een opdrachtbevestiging.

Bekijk de Algemene voorwaarden Neitraco Induflex bv.