Algemene voorwaarden

Op de door ToMach Engineering bv te verrichten werkzaamheden is: ‘De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, Eerste herziening, juli 2013’ (hierna: DNR 2011) van toepassing.

DNR 2011: NL / EN – Toelichting op DNR 2011: NL / EN